Thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang phấn đấu đến năm 2025 trở thành đô thị mới – thành phố cảng biển với nhiều hoạt động kinh tế sôi nổi. Đề làm được điều đó, thị xã Phú Mỹ cần chuẩn bị những gì ?
Cùng MinhNgo tìm hiểu về tổng quan thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang có và đang cần những gì để hoàn thành mục tiêu đô thị cảng biển hiện đại bậc nhất khu vực, định hướng đến năm 2030.

GIỚI THIỆU THỊ XÃ PHÚ MỸ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Thị xã Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu sẽ lên thành phố vào năm 2025
Lịch sử hình thành thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Tháng 10 năm 1956, chính quyền Việt Nam Cộng hòa lập tỉnh Phước Tuy gồm địa bàn tỉnh Bà Rịa và quần đảo Trường Sa. Vùng đất thị xã Phú Mỹ ngày nay tương ứng với tổng An Phú Tân, quận Châu Thành, tỉnh Phước Tuy.Ngày 23 tháng 12 năm 1961, quận Đức Thạnh được thành lập trên cơ sở bốn xã tách từ quận Châu Thành. Năm 1962, quận Châu Thành đổi tên thành quận Long Lễ.Từ tháng 2 năm 1976, chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam sáp nhập tỉnh ba tỉnh Biên Hòa, Phước Tuy và Long Khánh thành tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, các quận chuyển thành huyện. Hai quận Long Lễ và Đức Thạnh được hợp lại thành huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 12 tháng 8 năm 1991, huyện Châu Thành thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mới thành lập.
Ngày 2 tháng 6 năm 1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 45-CP. Theo đó:
Thành lập huyện Tân Thành trên cơ sở tách các xã Phú Mỹ, Hội Bài, Phước Hòa, Mỹ Xuân, Hắc Dịch, Châu Pha; khu kinh tế mới Tóc Tiên; 800 ha diện tích tự nhiên của thôn Phước Tân, thị trấn Bà Rịa thuộc huyện Châu Thành cũ.
Chuyển xã Phú Mỹ thành thị trấn Phú Mỹ, thị trấn huyện lỵ huyện Tân Thành. Chia xã Hắc Dịch thành 2 xã Hắc Dịch và Sông Xoài. Thành lập xã Tóc Tiên trên cơ sở khu kinh tế mới Tóc Tiên.

Huyện Tân Thành có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm thị trấn Phú Mỹ và 7 xã: Châu Pha, Hắc Dịch, Hội Bài, Mỹ Xuân, Phước Hòa, Sông Xoài, Tóc Tiên.

Ngày 9 tháng 12 năm 2003, chia xã Hội Bài thành 2 xã: Tân Hải và Tân Hòa, chia xã Phước Hòa thành 2 xã: Phước Hòa và Tân Phước.

Ngày 7 tháng 10 năm 2013, thị trấn Phú Mỹ mở rộng thuộc huyện Tân Thành được công nhận là đô thị loại IV.
Từ đó đến cuối năm 2017, huyện Tân Thành có 1 thị trấn Phú Mỹ và 9 xã: Châu Pha, Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phước Hòa, Sông Xoài, Tân Hải, Tân Hòa, Tân Phước, Tóc Tiên.
Ngày 12 tháng 4 năm 2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 492/NQ-UBTVQH14. Theo đó:
Thành lập thị xã Phú Mỹ trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Tân Thành.
Chuyển thị trấn Phú Mỹ và 4 xã: Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phước Hòa, Tân Phước thành 5 phường có tên tương ứng.
Sau khi thành lập, thị xã Phú Mỹ có 333,84 km² diện tích tự nhiên và 175.872 người với 10 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 5 phường: Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Phước Hòa, Tân Phước và 5 xã: Châu Pha, Sông Xoài, Tân Hải, Tân Hòa, Tóc Tiên.- Ngày 24 tháng 11 năm 2020, thị xã Phú Mỹ được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

TỔNG QUAN THỊ XÃ PHÚ MỸ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Vị trí địa lý thị xã Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu

Thị xã Phú Mỹ nằm ở phía tây tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nằm dọc theo quốc lộ 51, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 60 km, cách thành phố Vũng Tàu khoảng 30 km và cách thành phố Bà Rịa khoảng 10 km.
Vị trí thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 • Phía đông giáp huyện Châu Đức và thành phố Bà Rịa
 • Phía tây giáp huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với ranh giới là sông Thị Vải
 • Phía nam giáp thành phố Vũng Tàu và vịnh Gành Rái
 • Phía bắc giáp huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điều kiện tự nhiên thị xã phú mỹ Bà Rịa Vũng Tàu

Thị xã Phú Mỹ có khí hậu nhiệt đới gió mùa, có 2 mùa rõ rệt:
Mùa khô: Có nền nhiệt độ cao và hầu như không thay đổi trong năm. Mùa khô kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 sang năm.
+ Nhiệt độ trung bình từ 25¸27 C.
+ Nhiệt độ trung bình năm: 26,3 C
+ Nhiệt độ tối cao trung bình: 29,2 C
+ Nhiệt độ tối thấp trung bình: 23,6 C
Sự chênh lệch giữa nhiệt độ tháng cực đại và cực tiểu rất nhỏ. Biên độ chỉ khoảng 3,4 C.
Mùa mưa: Bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11 lượng mưa phân bố đều trong các tháng (trừ tháng 11), còn các tháng lượng mưa không chênh lệch nhau nhiều lắm. Lượng mưa trung bình: 1356,5mm.
– Độ ẩm thị xã Phú Mỹ : Thời kỳ ẩm ướt trùng với mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11. Độ ẩm trung bình 83,85%. Tháng ẩm nhất là tháng 9, độ ẩm có thể đạt tới 85,87%. Độ ẩm cực đại 87%.
– Số giờ nắng (giờ/năm): 2610 giờ.
– Có 2 mùa gió chính: Gió Tây Nam thổi vào mùa khô; Gió Đông thổi vào mùa mưa.
– Tốc độ gió trung bình năm (m/s): 3,7 m/s.

Đơn vị hành chính thị xã Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu

Thị xã Phú Mỹ có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 5 phường: Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Phước Hòa, Tân Phước5 xã: Châu Pha, Sông Xoài, Tân Hải, Tân Hòa, Tóc Tiên.
Ngày 12 tháng 4 năm 2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 492/NQ-UBTVQH14. Theo đó: Thành lập thị xã Phú Mỹ trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Tân Thành.
Quy mô thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng TàuChuyển thị trấn Phú Mỹ và 4 xã: Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phước Hòa, Tân Phước thành 5 phường có tên tương ứng.
Sau khi thành lập, thị xã Phú Mỹ có diện tích 333,84 km² diện tích tự nhiên và 175.872 người với 10 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 5 phường: Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Phước Hòa, Tân Phước và 5 xã: Châu Pha, Sông Xoài, Tân Hải, Tân Hòa, Tóc Tiên.Ngày 24 tháng 11 năm 2020, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1484/QĐ-BXD về việc công nhận thị xã Phú Mỹ là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ XÃ PHÚ MỸ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Chương trình phát triển đô thị Phú Mỹ giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030 là cơ sở để xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển tập trung nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế – xã hội trong lĩnh vực phát triển đô thị theo hướng các quy hoạch được phê duyệt hướng tới tiêu chuẩn đô thị loại III vào năm 2020, hoàn thiện dần các tiêu chí hướng tới đô thị loại II trong tương lai.
Tiềm năng phát triển thị xã Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu
Mục tiêu chung là phấn đấu đến năm 2025, cơ bản đạt các tiêu chí, chuẩn đô thị loại II và đạt yêu cầu để nâng cấp hành chính đô thị từ thị xã Phú Mỹ lên thành phố Phú Mỹ; tập trung đầu tư, cải tạo chỉnh trang khu vực phát triển đô thị trung tâm, gồm 4 khu vực: Khu đô thị Phú Mỹ, khu đô thị Mỹ Xuân, khu đô thị Phước Hòa và KĐT Hắc Dịch.
Giai đoạn năm 2025 đến năm 2030, tiếp tục hoàn chỉnh đô thị loại II và đạt các tiêu chí, chức năng, vai trò là trung tâm công nghiệp, cảng biển quốc tế, dịch vụ, du lịch và là đầu mối giao thông cảng quan trọng của vùng và quốc gia.
Cụ thể định hướng phát triển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 2030, thị xã Phú Mỹ bao gồm các khu chức năng như: Khu công nghiệp cảng, bố trí dọc theo sông Thị Vải, phát triển theo hướng của Trung ương; khu dân dụng hình thành 6 khu đô thị với tổng quy mô 6.644ha gồm: Khu đô thị Phú Mỹ có diện tích 1.382ha, khu đô thị Mỹ Xuân có diện tích 1.625ha, khu đô thị Phước Hòa có diện tích 1.081ha, khu đô thị Hắc Dịch có diện tích 1.172ha, khu đô thị Tóc Tiên có diện tích 378ha, khu đô thị Tân Hải có diện tích 1.006ha.

KINH TẾ THỊ XÃ PHÚ MỸ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Sự phát triển vượt bậc của thị xã Phú Mỹ đã giúp thúc đẩy nền kinh tế nước nhà đến kỷ nguyên mới với 4 trụ cột chính:

 • Công nghiệp
 • Cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và logistics
 • Du lịch
 • Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Tiềm năng kinh tế thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu

Thị xã Phú Mỹ là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp nhất của tỉnh. Hàng loạt các nhà máy lớn đã xây dựng như: nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 2 – 1, Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 3, Phú Mỹ 4, nhà máy thép VINA-KYOEI, nhà máy thép Pomina 2, nhà máy luyện phôi thép Pomina 3, nhà máy phân bón NPK, nhà máy gạch men Mỹ Đức, nhà máy sản xuất thùng phuy, Thép Miền Nam, các nhà máy xay lúa mì, bột mì, sản xuất hạt nhựa PVC, sản xuất nhựa đường, sản xuất ống thép, cốt thép, chế biến thực phẩm và thức ăn gia súc…

Tại thị xã Phũ Mỹ này tập trung các khu công nghiệp nặng và năng lượng lớn, đặc biệt là tại phường trung tâm Phú Mỹ. Khu công nghiệp khí – điện – đạm Phú Mĩ có tổng mức đầu tư hơn 6 tỷ USD với các nhà máy điện có tổng công suất lên đến 3900 MW, chiếm gần 40% tổng công suất điện năng của cả nước, nhà máy đạm Phú Mỹ có công suất 800.000 tấn phân đạm urê và 20.000 tấn amonia/năm. Ngoài ra, còn nhiều dự án nhà máy thép, nhà máy tổng hợp PVC khác tập trung tại đây. Rất nhiều cảng lớn đã được xây dựng bên dòng sông Thị Vải.

Thị xã Phú Mỹ có 9/14 khu công nghiệp lớn nhất của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, những khu công nghiệp tại thị xã Phú Mỹ gồm:
Bản đồ các khu công nghiệp tại thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
 • Khu công nghiệp Phú Mỹ 1.
 • Khu công nghiệp Phú Mỹ 2.
 • Khu công nghiệp Phú Mỹ 3.
 • Khu công nghiệp Mỹ Xuân A.
 • Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2.
 • Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 CONAC.
 • Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 Đại Dương.
 • Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 Tiến Hùng.
 • Khu công nghiệp Cái Mép.

hot 1 Xem thêm: Thông tin toàn bộ các khu công nghiệp thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

Điểm nhấn về kinh tế chính là cụm cảng biển quốc tế Cái Mép – Thị Vải ở cửa sông Thị Vải và sông Cái Mép. Hiện nay cụm cảng này có thể tiếp nhận những tàu hàng có trọng tải lên tới 200.000 tấn, kết nối hàng hóa của Việt Nam tới trực tiếp các nước Châu Âu và Châu Mỹ.
hot 1 Xem thêm: Chi tiết quy hoạch và tiềm năng Cảng Cái Mép Thị Vải

QUY HOẠCH GIAO THÔNG THỊ XÃ PHÚ MỸ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Đường giao thông thị xã Phú Mỹ hiện hữu

 • Quốc lộ 51 (nối liền TPHCM – Biên Hòa – Vũng Tàu)
 • Đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao (nối thị xã Phú mỹ với xã Bình Giã – Xuân Sơn huyện Châu Đức)
 • Tỉnh lộ Phước Tân – Châu Pha
 • Đường Phú Mỹ – Tóc Tiên (tỉnh lộ 981)
 • Đường Hắc Dịch – Tóc Tiên
 • Đường Hội Bài – Châu Pha
 • Đường Hoàng Sa
 • Đường Bà Rịa – Châu Pha
 • Đường số 1 (mở rộng)
 • Đường Sông Xoài – Châu Pha

Đường nội ô thị xã Phú Mỹ

 • Trần Hưng Đạo
 • Nguyễn Văn Linh
 • Trần Xuân Độ
 • Lê Duẫn
 • Trường Chinh….

Đường hàng không: gần sân bay Quốc tế Long Thành (sắp khởi công) và sân bay Lộc An (sắp khởi công) cú huých thúc đẩy kinh tế, du lịch phát triển.

Đường thủy: sở hữu 2 cảng biển lớn: Cảng Hiệp Phước và Cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải dễ dàng giao lưu kinh tế với các tỉnh trên địa bàn cả nước và với nước bạn bằng đường thủy.
Quy hoạch hạ tầng giao thông thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàuNhững tuyến đường đang được đầu tư tại thị xã Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu

 •  Đường Long Sơn – Cái Mép: nối thị xã Phú Mỹ với TP Vũng Tàu mà không qua Quốc lộ 51.
 •  Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu: nối Biên Hòa (Đồng Nai) với cảng Cái Mép – Thị Vải và từ Phú Mỹ đến TP Vũng Tàu. Đoạn qua địa phận thị xã Phú Mỹ, đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dự kiến đi qua các địa phương như phường Hắc Dịch, xã Tóc Tiên, xã Châu Pha.
 •  Quốc lộ 56 – tuyến tránh TP Bà Rịa: đoạn đi qua địa bàn TP Bà Rịa và xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ.
 •  Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải: giao từ cảng Container Cái Mép Hạ với cảng tổng hợp quốc tế Mỹ Xuân, Phú Mỹ.Đường Phước Hòa – Cái Mép, Phú Mỹ.
 •  Đường Vành Đai 4: đường vành đai 4 dự kiến đi qua các xã Châu Pha, xã Tóc Tiên, xã Sông Xoài, rồi tiếp nối vào tuyến đường Hội Bài – Châu Pha với đến điểm cuối là cụm cảng Cái Mép – Thị Vải.
 •  Đường 81 nối dài.
Như bài thống kê chí tiết của MinhNgo bên trên, có thể thấy thị xã Phú Mỹ là một trong những trung tâm kinh tế có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống các vệ tinh xung quanh Thành phố Hồ Chí Minh.

Với lợi thế trung tâm công nghiệp – dịch vụ cảng, là đầu mối giao thông giao lưu trong tỉnh và của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội toàn bộ vùng phía Tây của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Thị xã Phú Mỹ chắc chắc là một điểm đến lý tưởng về đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

hot 1 Xem thêm những bài viết khác của Minh Ngô về thị trường bất động sản Phú Mỹ tại đây:

Quý anh chị có nhu cầu tìm hiểu đầu tư, mua ở và làm việc tại Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hoặc cần tư vấn kĩ hơn một số vấn đề thắc mắc, có thể Liên hệ qua Hotline: Mr MinhNgo: 0937.480.456. Hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua Form mẫu bên dưới.