Bức tranh tổng thể thị trường Phú Quốc về: báo cáo du lịch, thu hút đầu tư, quy hoạch phát triển, chính sách ưu đãi, phân tích thị trường…được phác họa gói gọn, nhằm mang đến một cái nhìn khái quát về thị trường bất động sản Phú Quốc cho các nhà đầu tư.

 
Bức tranh thị trường bất động sản Phú Quốc