Tập đoàn Abslute Hotel Services (absolutehotelservices.com) cung cấp các dịch vụ tư vấn và quản lý khách sạn độc đáo theo từng yêu cầu riêng biệt, bao gồm:

Tập đoàn Abslute Hotel Services ( AHS) trụ sở đặt tại Thái Lan

– Dịch vụ Tư vấn về Marketing

– Nghiên cứu Khả thi tùy theo yêu cầu của mỗi khách hàng, bao gồm ba lựa chọn: + Nghiên cứu định hướng thị trường khách sạn

+ Nghiên cứu thị trường và tính khả thi về phương diện tài chính

+ Nghiên cứu tính khả thi của thị trường và thương hiệu

– Đại diện cho Chủ đầu tư;

– Tư vấn Quy hoạch Tổng thể;

– Tư vấn Trước Khai trương;

– Tư vấn xây dựng thương hiệu/ Nhận dạng thương hiệu;

– Dịch vụ quản lý Khách sạn từ khi cung cấp các dịch vụ Trợ giúp Kỹ thuật và Hỗ trợ Trước Khai trương đến khi quản lý khách sạn cho các khách sạn và khu nghỉ dưỡng có sử dụng hoặc không sử dụng thương hiệu.

Tập đoàn AHS hiện đang sở hữu các thương hiệu khách sạn: 

+ U Hotels & Resorts;

+ Eastin Hotels;

+ Eastin Residences;

+ Eastin Easy;

Và trực tiếp quản lý các khách sạn theo thương hiệu:

+ Absolute Hotel Services có trụ sở chính tại Bangkok – Thái lan;

+ Văn phòng Absolute Hotel Services Indochina tại Hà Nội phụ trách thị trường Việt Nam, Campuchia và Lào.

+ Văn phòng Absolute Hotel Services India tại Mumbai phụ trách thị trường Ấn độ, Maldives, Nepal, Bangladesh, Mauritius, Sri Lanka và Trung Đông.

ahs

VỀ TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ KHÁCH SẠN ABSOLUTE 

Hiện nay, với thương hiệu U Hotels & Resorts, Công ty đang quản lý và phát triển 38 khách sạn tại Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia với tổng cộng hơn 3,800 phòng sẽ đưa vào khai thác vận hành năm 2015.

Với thương hiệu khách sạn Eastin Hotels & ResidencesEastin Easy, Công ty đang quản lý và phát triển 24 dự án tại Thái Lan, Ấn Độ, Trung Đông và Việt Nam với 3,200 phòng sẽ được khai thác vào năm 2017.