Tôi đang có ý định bán nhà nhưng người mua yêu cầu tôi ghi trong hợp đồng mua bán tại phòng công chứng với mức giá chỉ bằng một nửa so với mức giao dịch thực tế. Hai bên sẽ tự làm giấy mua bán riêng có ghi số tiền thực tế và thanh toán theo giấy này. Xin hỏi làm như vậy có rủi ro gì không ?

TRẢ LỜI :

Thực tế khi mua bán nhà, có không ít trường hợp các bên tự thương lượng để ghi giá mua bán trên hợp đồng mua bán thấp hơn thực tếnhằm mục đích trốn tránh, hoặc làm giảm nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Trong trường hợp này, có không ít rủi ro xảy ra đối với cả hai bên, đặc biệt khi có kiện cáo, tranh chấp thì Tòa án sẽ tuyên hợp đồng vô hiệu.

– Đối với bên bán : dễ xảy ra tranh chấp nên người mua không có thiện chí thực hiện, họ có thể dùng hợp đồng công chứng với cái giá thấp để yêu cầu bên bán bán thực hiện nghĩa vụ với giá trên hợp đồng công chứng

– Đối với bên mua : khi người mua bán lại cho người khác, nguy cơ phải nộp thuếthu nhập cao hơn thực tếvì khi mua vào ghi giá mua thấp và khi bán nếu bán với giá ghi đúng thực tế thì phải chịu thuế trên giá trên hợp đồng

  • Luật Thuế thu nhập cá nhân đã quy định, thu nhập từ chuyển nhượng nhà đất là thu nhập chịu thuế. Luật Quản lý thuế cũng đã quy định, hành vi khai sai để giảm số tiền thuế phải nộp, gian lận thuế, trốn thuế là hành vi vi phạm pháp luật
  • Người khai sai để giảm số tiền thuế phải nộp có thể bị xử phạt bằng các chế tài: nộp đủ số tiền thuế khai thiếu, bị phạt tiền thuế chậm nộp trên số tiền thuế thiếu, bị phạt 10% số tiền thuế khai thiếu. Thậm chí, còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tội trốn thuế.