Như vậy, Quyết định 60/2017/QĐ-UBND quy định về diện tích tách thửa đất tối thiểu chính thức được thông qua, Quy định này được xem là cởi mở hơn Quyết định 33/2014

Quyết định 60/2017/QĐ-UBND quy định tách thửa cụ thể

* 36 m2 với Khu vực 1 (gồm các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú) , chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 3 m.

50 m2 với Khu vực 2 gồm các quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện, chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 4 m

80 m2 với khu vực 3 gồm các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, ngoại trừ thị trấn và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 5 m

quy dinh dien tich toi thieu tach thua dat

Quy định tách thửa diện tích theo khu vực theo quyết định 60/2017/QĐ-UBND

Nội dung Quyết định 60/2017/QĐ-UBND quy định về tách thửa, phân lô

– Việc tách thửa căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch phân khu 1/2000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Đối với khu đất tách thửa đất ở có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật phải đám bảo phù hợp quy hoạch được duyệt, kết nối hạ tầng kỹ thuật chung hiện hữu tại khu vực.

– Ngoài ra, đối với khu đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, có phần diện tích đất thuộc hành lang công trình công cộng và được cấp giấy chứng quyền sử dụng đất nông nghiệp, Nhà nước chưa thu hồi đất để thực hiện quy hoạch thì phần diện tích đất nông nghiệp đó được tách cùng với đất ở và không bị điều chỉnh về diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp.

Quy định tách thửa đối với đất nông nghiệp

– Riêng đất sản xuất nông nghiệp, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 500m2 đối với đất trồng cây hằng năm, đất nông nghiệp khác và 1.000m2 đối với đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.