Vấn đề đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho một bộ phận cá nhân, tổ chức nước ngoài đến Việt Nam sinh sống và làm việc, liên tục được thảo luận tại Quốc Hội trong nhiều năm qua. Và cuối cùng, ngày 1/7/2015 sẽ là thời điểm luật nhà ở 2014 chính thức có hiệu lực, liệu có giải quyết được bài toán trên?

Người nước ngoài sẽ được quyền mua nhà ở tại Việt Nam nhưng có giới hạn

Theo quy định tại Nghị quyết số 19/2008/QH12 ban hành ngày 03/06/2008 thì: cá nhân nước ngoài chỉ được quyền sở hữu một căn hộ chung cư, tổ chức nước ngoài được quyền sở hữu nhiều căn hộ chung cư trong dự án phát triển nhà ở thương mại, và thời gian sở hữu tối đa là 50 năm.
 
Kể từ ngày 01/07/2015, Luật Nhà ở 2014 chính thức có hiệu lực, những đối tượng người nước ngoài như: cá nhân nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam, tổ chức nước ngoài (gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và quỹ đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam) được quyền mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho căn hộ với số lượng không quá 30% tổng số căn hộ trong một tòa nhà chung cư và không quá 250 căn nhà riêng lẻ (gồm nhà ở liền kề, biệt thự) trong một đơn vị hành chính cấp phường.

Đầu tư xây dựng dự án nhà ở tại Việt Nam được nới cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Luật Nhà ở 2014 cũng quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền tham gia đầu tư xây dựng dự án nhà ở tại Việt Nam khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện do pháp luật quy định.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh BĐS với số vốn pháp định tối thiểu là 20 tỷ đồng.– Doanh nghiệp phải ký quỹ theo quy định của pháp luật đối với từng dự án nhà ở, nộp tiền bảo lãnh giao dịch nhà ở theo quy định của luật kinh doanh bất động sản để đảm bảo năng lực tài chính khi triển khai từng dự án

quy định luật pháp quy định người nước ngoài mua nhà ở việt nam

– Ngoài ra, chủ đầu tư phải công khai thông tin, bảo hành nhà và nghĩa vụ làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, đất ở cho người mua, người thuê theo đúng quy định tại Luật Kinh doanh BĐS 2014 và Luật Nhà ở 2014.

Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản với những động thái tích cực việc người nước ngoài mua nhà

Đứng trước bối cảnh bị cạnh tranh từ bên ngoài, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang tích cực đưa ra các phương án gia tăng vốn để đáp ứng về mặt pháp lý và gây dựng lòng tin với khách hàng
 

Những hình thức tăng vốn như:

Huy động thêm nguồn vốn của các thành viên/cổ đông hiện hữu
Vay tiền từ các tổ chức tín dụng tại Việt Nam.
Bán bớt các tài sản/quỹ đất hiện có của doanh nghiệp để tằng cường nguồn vốn
Chuyển đổi thành công ty cổ phần (nếu chưa là công ty cổ phần) và tiến hành phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn
Tiếp nhận thêm thành viên góp vốn, đặc biệt là các thành viên quốc tịch nước ngoài

Căn cứ vào kế hoạch của mỗi doanh nghiệp dài hay ngắn hạn sẽ có cách huy động vốn phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu về quy trình, thủ tục hành chính, cách thức thực hiện phải được tuân thủ đúng quy định pháp luật. Để đáp ứng yêu cầu về vốn pháp định, các doanh nghiệp bất động sản phải thực hiện việc tăng vốn trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Luật Kinh doanh BĐS có hiệu lực.
 
 – Sưu tầm –