Những quy định nào dành cho người nước ngoài muốn mua bất động sản tại Việt Nam. Điều kiện và thời hạn sở hữu nhà của người nước ngoài. Người nước ngoài muốn mua nhà ở tại Việt Nam cần có điều kiện gì? Thời hạn sở hữu? Tất cả sẽ được giải đáp bên dưới

( Được quy định trong luật nhà ở 2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP )

Đối tượng người nước ngoài nào được sở hữu bất động sản tại Việt Nam

Điều 161 LUẬT NHÀ Ở 2014. Quyền của chủ sở hữu nhà tổ chức, nhân nước ngoài

+ Đối với cá nhân nước ngoài thì được sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong các giao dịch hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho nhận thừa kế nhà ở nhưng tối đa không quá 50 năm

+ Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được sở hữu nhà ở ổn định, lâu dài và có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam;

Toàn bộ bộ pháp lý dự án căn hộ chung cư

Quy định sở hữu bất động sản đối với người nước ngoài

Phạm vi sở hữu bất động sản đối với người nước ngoài: đối tượng áp dụng gồm tổ chức, cá nhân người nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam; Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam. Được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư. Nếu là nhàriêng lẻ bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề thì trên một khu vực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá hai trăm năm mươi căn nhà.

Thời hạn sở hữu căn hộ chung cư của đối tượng người nước ngoài

Người nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam tối đa không quá 50 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì được Nhà nước xem xét, gia hạn thêm theo quy định.

thoi han so huu chung cu

Người nước ngoài tại Việt Nam có thời hạn sở hữu thay vì lâu dài, và chỉ được Quota 30% trên toàn dự án

Quy định gian hạn thời hạn sở hữu nhà ở Việt Nam đối với người nước ngoài

Việc gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của cá nhân nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Điều 77 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Trường hợp hết thời hạn sở hữu nhà ở mà chủ sở hữu không xin gia hạn thêm, cũng không bán, tặng cho nhà ở này cho các đối tượng thuộc diện sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì nhà ở này thuộc sở hữu Nhà nước (Điểm đ, Khoản 2, Điều 161 Luật Nhà ở 2014)

Xem thêm: Quy định về thời hạn sở hữu căn hộ chung cư

Quy định về chuyển nhượng bất động sản đối với người nước ngoài

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, trường hợp cá nhân nước ngoài trong thời hạn được sở hữu nhà ở tại Việt Nam có nhu cầu bán, tặng cho nhà ở cho cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì bên mua, bên nhận tặng cho chỉ được sở hữu trong thời hạn còn lại; khi hết thời hạn sở hữu còn lại mà chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì được Nhà nước xem xét gia hạn theo quy định tại Điều 77 Nghị định này.

Lưu ý: đối với trường hợp người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam có nhu cầu bán, tặng cho nhà ở cho cá nhân người Việt Nam thì người sở hữu sau sẽ được sở hữu lâu dài.

Xem thêm: Những câu hỏi khách hàng thường hỏi khi đi mua căn hộ chung cư