Chính phủ vừa ban hành nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, chậm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở, sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng.

Chính phủ vừa ban hành nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, chậm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở, sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng

quy định xử lý khi làm sổ đỏ chậm 

Cụ thể, đối với trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất xây dựng nhà ở để bán và nhận trách nhiệm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở, người nhận quyền sử dụng đất ở mà chậm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận kể từ ngày bàn giao nhà ở, đất ở thì hình thức và mức xử phạt như sau:
 

Chậm làm thủ tục sổ đỏ từ 3-6 tháng:

Phạt tiền từ 10-30 triệu đồng đối với trường hợp chậm làm thủ tục cho dưới 30 hộ gia đình, cá nhân; phạt tiền từ trên 30-50 triệu đồng đối với trường hợp làm thủ tục cho từ 30 đến dưới 100 hộ gia đình, cá nhân; đối với trường hợp chậm làm thủ tục cho từ 100 hộ gia đình, cá nhân trở lên sẽ bị phạt tiền từ trên 50-100 triệu đồng.
 

Chậm làm thủ tục sổ đỏ từ trên 6-9 tháng:

Phạt tiền từ trên 30-50 triệu đồng đối với trường hợp làm chậm thủ tục cho dưới 30 hộ gia đình, cá nhân; phạt tiền từ trên 50-100 triệu đồng đối với trường hợp làm chậm thủ tục cho từ 30 đến dưới 100 hộ gia đình, cá nhân; đối với trường hợp chậm làm thủ tục cho từ 100 hộ gia đình, cá nhân trở lên sẽ bị phạt tiền từ trên 100-300 triệu đồng.
 

Chậm làm thủ tục sổ đỏ từ trên 9-12 tháng:

Đối với trường hợp chậm làm thủ tục cho dưới 30 hộ gia đình, cá nhân sẽ bị phạt tiền từ trên 50-100 triệu đồng; phạt tiền từ trên 100-300 triệu đồng đối với trường hợp chậm làm thủ tục cho từ 30 đến dưới 100 hộ gia đình, cá nhân; đối với trường hợp chậm làm thủ tục cho từ 100 hộ gia đình, cá nhân trở lên sẽ bị phạt tiền từ trên 300-500 triệu đồng.
 

Chậm làm thủ tục sổ đỏ từ trên 12 tháng trở lên:

Phạt tiền từ trên 100-300 triệu đồng đối với trường hợp chậm làm thủ tục cho dưới 30 hộ gia đình, cá nhân; đối với trường hợp chậm làm thủ tục cho từ 30 đến dưới 100 hộ gia đình, cá nhân thì sẽ bị phạt tiền từ 300-500 triệu đồng; phạt tiền từ trên 500 triệu đến 1 tỷ đồng đối với trường hợp chậm làm thủ tục cho từ 100 hộ gia đình, cá nhân trở lên.
 
Nghị định có hiệu lực thi hành từ 25/12/2014.