Một số khách hàng đi mua đất xây nhà, đặc biệt là nếu đi mua đất nền dự án, chắc chắn không khỏi thắc mắc rằng: “tại sao, mua đất tại một số dự án, bắt buộc phải ép cọc xây móng thì mới được sang tên sổ đỏ, hoặc khi xây nhà mới thì được cấp sổ hồng”.

dat20lam20mong zpsn1ajicsy
Trả lời:
 
Tất cả những dự án này đều không phải là dự án phân lô hộ lẻ bán nền, mà chỉ được bán khi đã hoàn thành xây dựng nhà ở. Và được sự điều chỉnh của Luật Nhà ở năm 2005, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 
Đối với những dự án thuộc diện này thì trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư có thể huy động vốn từ người mua nhà bằng các hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc góp vốn phân chia lợi nhuận/sản phẩm là nhà ở, hoặc ký hợp đồng mua bán nhà ở tùy thuộc vào từng giai đoạn của dự án. Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP thì chủ đầu tư được ký hợp đồng góp vốn/hợp tác đầu tư phân chia sản phẩm khi đã khởi công xây dựng nhà ở, và được ký theo hình thức hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khi đã hoàn thành xây dựng phần móng nhà ở. Người nhận phân chia sản phẩm theo hợp đồng hợp tác đầu tư phân chia sản phẩm nếu chưa được bàn giao nhà ở thì chỉ được chuyển nhượng hợp đồng theo hình thức chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, tức là phải hoàn thành xây dựng phần móng và đã ký hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư như nêu trên.
 
Sau khi đã được bàn giao nhà ở và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính như lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận, các khoản phí liên quan…, người mua nhà mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.