Theo quy định, lệ phí trước bạ để làm sổ khi mua căn hộ / chung cư là 0.5%. Tuy nhiên, không ít người không hiểu rõ 0.5% này là trên tổng giá trị căn hộ, giá trị ký hợp đồng với chủ đầu tư hay 0.5% giá trị căn hộ giá trị trên 1 m2 đất tại khu vực đó ?

Để trả lời câu hỏi trên, MinhNgo xin cung cấp một sốquy định cần biết về các loại thuế phí khi mua căn hộ ( chung cư ) để anh chị nắm rõ
Cơ sở pháp lý tính phí trước bạ khi mua căn hộ :

– Theo Điều 5 tại thông tư 124/2011/TT-BTC thì lệ phí trước bạ được tính như sau: 

– Khoản 1 điều 2 Nghị định 45/2011/NĐ-CP quy định đối tượng chịu lệ phí trước bạ bao gồm nhà, đất.

– Theo quy định tại điều 5, 6, 7 Nghị định 45/2011/NĐ-CP thì lệ phí trước bạ phải nộp khi chuyển nhượng căn hộ chung cư là:

Lệ phí trước bạ = 0,5% x Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ (giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành, được quy định tại thời điểm tính lệ phí trước bạ).

Ví dụ: giá 1m2 sàn căn hộ được sở Tài chính xác định là 6tr/m2 và diện tích căn hộ chung cư là 100m2, thì phí trước bạ được tính như sau: (100m2 x 6tr/m2) x 0,5% = 3tr.

Ngoài ra, một số thông tin quan trọng khác về lệ phí trước bạ mà người mua nhà cần nắm rõ hơn

Lệ phí trước bạ Đối với đất: 

giá tính thu lệ phí trước bạ là giá đất do UBND cấp tỉnh quy định theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Lệ phí trước bạ Đối với nhà (chung cư):

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, xây dựng giá tính lệ phí trước bạ nhà, căn cứ giá thực tế xây dựng “mới” một (01) m2 sàn nhà đối với từng cấp nhà, hạng nhà và tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Còn để được cấp sổ hồng của căn hộ chung cư ngoài phí trước bạ do bạn phải đóng theo quy định thì chủ đầu tư (CĐT) còn phải hoàn thành các nghĩa vụ về thuế và làm các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ hồng) theo quy định của pháp luật. 

Xem thêm: Quy định đủ điều kiện bán hàng căn hộ chung cư

Theo điều 16 tại nghị định 71/2010/NĐ-CP quy định về Nghĩa vụ của CĐT dự án phát triển nhà ở thương mại thì:

CĐT phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với trường hợp nhà ở được xây dựng để bán và bàn giao các giấy tờ có liên quan đến nhà ở cho bên mua trong thời gian tối đa là kể từ ngày bàn giao nhà ở cho người mua, trừ trường hợp bên mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận

hotXem thêm: Cẩm nang đặt câu hỏi khi mua căn hộ từ A-Z