Theo như y kiến của ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở TNMT Hà Nội, cho biết thành phố Hà Nội sẽ vẫn cấp sổ đỏ cho người mua nhà đối với trường hợp dự án nhà ở xây vượt tầng, chưa được cấp phép, đồng thời có biện pháp xử lý đối với chủ đầu tư vi phạm.

về việc xử lý các dự án cố tình xây dựng vượt tầng, HN vẫn cấp sổ đỏ

Cấp sổ đỏ cho nhà xây vượt tầng

Để đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ cho nhà dự án, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội phải có trách nhiệm tiếp nhận hết hồ sơ của doanh nghiệp và người dân nộp lên, kể cả hồ sơ bị thiếu giấy tờ-có thể bổ sung sau.

Về việc ghi tên người đứng tên sổ đỏ 

Ông Nghĩa cho biết hợp đồng mua bán căn hộ ký trước ngày 1/7/2014 chỉ đứng tên một người là vợ hoặc chồng trừ trường hợp chủ hợp đồng có yêu cầu bổ sung thêm vợ hoặc chồng cùng sở hữu nhà. Còn các các hợp đồng mua bán nhà ký sau ngày 1/7/2014, khi Luật Đất đai 2013 đã có hiệu lực, cơ quan chức năng sẽ cấp sổ đỏ cho cả hai vợ chồng, bởi Luật mới đã có hướng dẫn.

Về diện tích để cấp sổ đỏ 

Cơ quan chức năng sẽ cấp sổ đỏ theo diện tích được ghi trong hợp đồng mua bán nhà ở, chứ không quan tâm đến diện tích ghi trong đó là thông thủy hay tim tường. Bất chấp Thông tư 03/2014/TT-BXD, ngày 20/2/2014 của Bộ Xây dựng đã thống nhất cách tính diện tích sử dụng căn hộ theo thông thủy? Ông Nghĩa cho biết.
 
Để đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ, mới đây, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Vũ Hồng Khanh cũng đã yêu cầu các ngành chức năng cần có chế tài mạnh với những chủ đầu tư gây khó khăn cho người mua nhà dự án khi làm thủ tục cấp sổ đỏ. Những trường hợp chủ đầu tư không hợp tác, sẽ lập danh sách, báo cáo UBND thành phố tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật của chủ đầu tư dự án. Đồng thời phải xử lý nghiêm và lập hồ sơ quản lý để làm căn cứ không xem xét giao đất, cho thuê đất các dự án khác.
 
Đối với các hồ sơ cấp sổ đỏ đã được Văn phòng Đăng ký đất đai thẩm định, đã chuyển Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã trước ngày 5/8, thì Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã phải ký cấp sổ đỏ xong trước ngày 31/8.
 
Sau thời điểm trên, nếu không giải quyết xong hồ sơ, UBND các quận, huyện, thị xã chuyển trả lại Văn phòng Đăng ký đất đai để báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội kiểm điểm trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan trong việc chậm giải quyết cấp sổ đỏ.
 
Hùng Võ (Vietnam+)