Đối với những trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố hoặc khi chia thửa thừa kế thì UBND quận, huyện căn cứ theo quy hoạch, hạ tầng điều kiện cho phép để tách thửa dưới chuẩn nhưng diện tích tối thiểu không được nhỏ hơn 25m2.

 Quy định tách thửa nhà đất

Theo Quyết định 33/2014/QĐ-UBND mà UBND thành phố mới ban hành, quy định về trường hợp diện tích đất tối thiểu khi tách thửa sẽ có hiệu lực vào ngày 25/10 này.
 

Đối với những trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố hoặc khi chia thửa thừa kế thì UBND quận, huyện căn cứ theo quy hoạch, hạ tầng điều kiện cho phép để tách thửa dưới chuẩn nhưng diện tích tối thiểu không được nhỏ hơn 25m2Những điểm mới về quy định diện tích đất tối thiểu được tách

Ngoài trường hợp trên, theo Quyết định 33 thì thửa đất tách ra để họp thửa với thửa liền kề được phép có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu, nhưng diện tích thửa đất còn lại cũng phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu được tách thửa.

Quy định tách thửa đất tối thiểu áp dụng theo khu vực

 
Các trường hợp còn lại áp dụng quy định diện tích tối thiểu khi tách thửa theo Quyết định 33 như sau:
 

Quy định tách thửa đất Tại khu vực 1 

(quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú), diện tích tối thiểu là 50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 4m đối với đất chưa có nhà; 36m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 3m tại đường phố có lộ giới < 20m; đối với đất có nhà 45m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 3m tại đường phố có lộ giới ≥ 20m; . 

Quy định tách thửa đất Tại khu vực 2

(quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện được quy hoạch đô thị hóa), diện tích tối thiểu là 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 5m đối với đất chưa có nhà; 50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 4m đối với đất có nhà.
 

Quy định tách thửa đất Tại khu vực 3

 (huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, ngoại trừ thị trấn hoặc khu vực được quy hoạch đô thị hóa thuộc huyện), diện tích tối thiểu là 120m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 7m đối với đất chưa có nhà; 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 5m đối với đất có nhà.

Quy định về diện tích tối thiểu khi tách thửa theo Quyết định 33 không áp dụng cho các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa; bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất; thửa đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tách thửa để tặng cho, chuyển nhượng cho Nhà nước, hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở theo chính sách xã hội mà có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu nói trên…

Xem thêm