Như vậy, kể từ 1/12, người mua nhà khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, sẽ được các cấp huyện, quận tại Tp.HCM cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hợp pháp (sổ đỏ).

Tại cuộc họp mới đây, do Phó chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Hữu Tín chủ trì đã thống nhất ý kiến về việc cấp sổ đỏ cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở.
 
Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM đưa ra, hiện thành phố còn rất nhiều trường hợp người mua nhà ở dự án đã nộp 95% tiền, còn 5% nộp sau khi nhận sổ, nhưng rất nhiều chủ đầu tư tỏ vẻ chây ì, biện nhiêu lý do vướng mắc, không chịu cấp sổ đỏ.
Như vậy, kể từ 1/12, người mua nhà khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, sẽ được các cấp huyện, quận tại Tp.HCM cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hợp pháp (sổ đỏ)
Đơn cử, ngoài 349 dự án phát triển nhà ở đã cấp sổ đỏ cho người mua nhà (trong đó có 13 dự án đã cấp được một phần) vẫn còn 22 dự án đã bàn giao nhà ở nhưng chưa lập thủ tục cấp sổ đỏ cho người mua nhà.
 
Nguyên nhân của việc chậm trễ này chủ yếu do: Chủ đầu tư đã thế chấp sổ đỏ của nhà ở hình thành trong tương lai cho ngân hàng; vi phạm quy định về đất đai (thủ tục bồi thường, điều chỉnh ranh dự án; giao đất…); vi phạm về xây dựng nhưng chưa được xử lý; quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản bị ngăn chặn để đảm bảo thi hành án.
 
Vì thế, để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người mua nhà và giải tỏa vướng mắc cho người dân, Phó chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Hữu Tín yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các huyện, quận phải đặt quyền lợi hợp pháp của người dân lên trên hết; rà soát tất cả các dự án trên địa bàn; kiểm tra, xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư và ngân hàng; thông báo cho chủ đầu tư biết để thực hiện trách nhiệm của mình; có quy chế phối hợp các Sở, ngành và địa phương theo dõi, quản lý chặt các dự án hình thành.
 
Đồng thời, kể từ ngày 1/12 các quận, huyện sẽ đồng loạt cấp sổ đỏ cho người mua nhà, khi họ đã thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ về tài chính. Số tiền 5% còn lại sẽ được huyện, quận tạm thu vào kho bạc khi cấp sỏ đỏ cho người mua nhà hợp pháp.