Theo ý kiến mới từ bộ xây dựng gửi Ban Dân nguyện – UBTV Quốc hội thì: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất dự kiến sẽ ghi cả diện tích sàn xây dựng và sử dụng căn hộ.

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi cho người mua căn hộ, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để ghi hai loại diện tích, gồm: diện tích sử dụng (thông thủy) và diện tích sàn xây dựng căn hộ (tim tường).
 
Theo ý kiến mới từ bộ xây dựng gửi Ban Dân nguyện - UBTV Quốc hội thì: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất dự kiến sẽ ghi cả diện tích sàn xây dựng và sử dụng căn hộ

Thông tư 16 quy định diện tích căn hộ ghi trong sổ

Những quy định về diện tích trước thông tư 16

Trước kia, Thông tư 16 cũng khiến thị trường bất động sản xảy ra nhiều mâu thuẫn giữa khách hàng và chủ đầu tư các dự án do sự không thống nhất trong cách tính diện tích sàn nhà chung cư, trong đó đình đám nhất phải kể đến tranh chấp tại dự án Keangnam, Lê Văn Lương Residental…
 
Theo như nhóm nghiên cứu thuộc Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, lẽ ra tường bao và tường phân chia căn hộ là phần diện tích thuộc sở hữu chung thì cách tích diện tích xác định từ tim tường bao, tường phân chia căn hộ lại biến sở hữu chung thành sở hữu riêng.

Đề xuất thông tư 16 thay đổi cách ghi diện tích căn hộ 

Theo đề xuất mới thì đối với phí dịch vụ nhà chung cư, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05 sửa đổi Quy chế quản lý sử dụng. Theo đó, kinh phí quản lý vận hành nhà được thống nhất tính theo tháng và phân bổ theo diện tích thông thủy (diện tích sử dụng). Như vậy, người dân cũng không bị thiệt thòi trong việc đóng góp kinh phí quản lý vận hành ngay cả khi người dân mua căn hộ theo cách tính tim tường.
 
Hiện Hà Nội còn tồn đọng trên 80.000 căn hộ tại các dự án nhà ở chưa được cấp sổ đỏ. Trong năm 2014, Hội đồng Nhân dân thành phố giao chỉ tiêu cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp sổ đỏ cho 40.000 hộ, song đến đầu tháng 8/2014 thành phố mới chỉ cấp được 15.000 sổ cho người dân. UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế cùng với Kho bạc xây dựng quy trình giảm thời gian cấp sổ đỏ xuống còn 10 ngày thay vì 60 ngày như trước kia. 
Hoàng Lan