Đối với những công trình, trong quá trình xây dựng gây ảnh hưởng đến công trình, bất động sản bên cạnh hay xung quanh như: nghiêng, nứt, lún…sẽ bị xử phạt theo điều 267 Bộ Luật Dân sự như sau: 

Đối với những công trình, trong quá trình xây dựng gây ảnh hưởng đến công trình, bất động sản bên cạnh hay xung quanh như: nghiêng, nứt, lún...sẽ bị xử phạt theo điều 267 Bộ Luật Dân sự như sau: 
Chiếu theo điều 267 Bộ Luật Dân sự, quy định khi có nguy cơ xảy ra sự cố đối với công trình xây dựng, ảnh hưởng đến bất động sản liền kề và xung quanh, thì chủ sở hữu công trình phải cho ngừng ngay việc xây dựng, sửa chữa hoặc dỡ bỏ theo yêu cầu của chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.
 
Ngoài ra, tổ chức có hành vi thi công xây dựng công trình vi phạm các quy định về xây dựng gây lún, nứt, hư hỏng công trình lân cận hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật sẽ bị xử phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 20 triệu đồng theo Nghị định 121 ngày 10-10-2013 của Chính phủ.
 
Ngoài ra, chủ tịch UBND xã, phường có thẩm quyền phạt tiền đến 10 triệu đồng đối với các trường hợp trên. Sau khi biên bản vi phạm hành chính được lập, nếu bên vi phạm và bên bị thiệt hại không tự thỏa thuận được và một bên có đơn yêu cầu thì chủ tịch UBND cấp phường, xã chủ trì việc thỏa thuận mức bồi thường thiệt hại. Trường hợp thỏa thuận 2 lần không thành, hai bên thống nhất mời một tổ chức độc lập, có tư cách pháp nhân để xác định mức độ thiệt hại làm cơ sở bồi thường. Trong thời hạn 7 ngày mà hai bên không thống nhất được việc mời tổ chức để giám định, chủ tịch UBND cấp xã quyết định mời một tổ chức để giám định, chi phí do bên vi phạm trả. Trường hợp bên bị thiệt hại không thống nhất với mức bồi thường thì có quyền khởi kiện tại tòa án.
 
Cùng với đó, trường hợp công trình xây dựng có nguy cơ sụp đổ hoặc gây sụp đổ công trình lân cận, chủ đầu tư có trách nhiệm hỗ trợ tiền di chuyển và thuê chỗ ở tạm thời cho bên bị thiệt hại trong thời gian giải quyết.
– nld –