Việc quy định các tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn mua và sở hữu nhà tại Việt Nam được quy định tại nghị quyết số 19/2008/QH12 được Quốc hội ban hành ngày 03/6/2008. Theo đó, chỉ những đối tượng sau mới được mua và sở hữu 01 căn hộ chung cư trong dự án nhà ở thương mại tại Việt Nam:

theo đó, sẽ có 4 đối tượng được quyền mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam, đó là
 
1. Là người đang làm việc trong lĩnh vực kinh tế – xã hội tại Việt Nam có trình độ đại học trở lên và người có kiến thức, kỹ năng đặc biệt mà Việt Nam có nhu cầu.
 
2. Là người đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam tuân theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê giữ chức danh quản lý trong doanh nghiệp đó
 
3. Người kết hôn với công dân Việt Nam.
 
4. Người Có công đóng góp cho Việt Nam, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương, Huy chương; có đóng góp đặc biệt cho Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quyết định;
 
Từ nay, chỉ những người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam và thuộc đối tượng nêu trên mới được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ một năm trở lên và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

 

Theo Báo Cafeland