Trước khi tặng đất cho con nuôi tôi có ra điều kiện, đất này dùng để xây nhà, không được bán. Tuy nhiên con nuôi tôi lại bán đi một phần. Vậy tôi có thể lấy lại phần đất này không khi giấy tặng đất của tôi đã có công chứng rồi.

Việc tặng/cho nhà đất có đòi lại được hay không còn tùy thuộc vào từng trường hợp 
Căn cứ vào điều 467 Bộ luật dân sự 2005 quy định để trả lời câu hỏi trên.
“Việc tặng, cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, và phải đăng ký quyền sở hữu. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản”.
 
Có 2 trường hợp xảy ra đối với việc tặng/cho bất động sản
 
Trường hợp 1. Nếu đã chuyển nhượng bất động sản bằng văn bản, có đăng ký quyền sở hữu, và việc chuyển nhượng quyền sở hữu đã xong thì không thể đòi lại.
 
Tuy nhiên, Theo luật dân sự, việc tặng cho có điều kiện (giao dịch dân sự có điều kiện), bắt buộc người được tặng/cho phải thực hiện một nghĩa vụ nào đó. Trường hợp người nhận không thực hiện nghĩa vụ đó thì người tặng/cho có tư cách để đòi lại tài sản
 
Trường hợp 2. Nếu hợp đồng tặng/cho đã ký, nhưng chưa làm xong thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu. Thì phía tặng/cho có thể yêu cầu tòa án áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để không cho bên kia làm thủ tục đang ký sở hữu tài sản đó.
 
Cafe Land