Hỏi: Tôi có một miếng đất tại Long An, diện tích 500m2, hiện đang là đất trồng lúa. Tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất thổ cư trong trường hợp này có được không ? chi phí như thế nào ?

Tôi có một miếng đất tại Long An, diện tích 500m2, hiện đang là đất trồng lúa. Tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất thổ cư trong trường hợp này có được không ? chi phí như thế nào ?
Trả lời:  
– Chuyển đổi mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 57, Luật Đất đai năm 2013. Theo đó, chuyển mục đích sử dụng đất phải được sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong đó có trường hợp chuyển đất nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở ( đất thổ cư ).
 
Khi chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp các loại thuế phí theo quy định của pháp luật. Cụ thể, nghĩa vụ nộp thuế được quy định tại điểm a, Khoản 2, điều 5, Nghị định 45/2014/NĐ-CP về “Thu tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất”:
 
“2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:
 
b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất, bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp, tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
Chi phí chuyển đổi tùy thuộc vào từng địa phương, để có thêm thông tin chi tiết bạn có thể liên lạc với UBND địa phương.
 
– Luật Đất đai 2013 không quy định diện tích tối thiểu được chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở phải xem xét trên cơ sở phù hợp với quy hoạch chung của khu dân cư và phải đảm bảo các yếu tố hạ tầng như đường sá, điện, công trình cấp thoát nước…
Nguồn: Tham khảo