MINHNGO luôn đồng hành cùng quý khách hàng VINHOMES CENTRAL PARK. Xin cập nhập hình ảnh tiến độ mới nhất về dự án để quý khách hàng nắm bắt và an tâm về ngôi nhà của mình tại đây !

CẬP NHẬP TIẾN ĐỘ CÁC TÒA CENTRAL – DỰ ÁN VINHOMES CENTRAL PARK

 • Tòa Central 1: Đã cất nóc, đang hoàn thiện
 • Tòa Central 2: Đã cất nóc, đang hoàn thiện
 • Tòa Central 3: Đã cất nóc, đang hoàn thiện

Central 1
Central 2
Central 3

CẬP NHẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN VINHOMES CENTRAL PARK

 • Tòa Landmark Plus: Đang lên sàn 2
 • Tòa Landmark 81: Hoàn thành đài móng khối tháp
 • The Villas: Đang hoàn thiện và trồng cây xanh, một số căn đã hoàn thiện
 • Bệnh viện Vinmec: Đã khai trương ngày 26/12/2015
 • Trường Vinschool: Đang hoàn thiện, sắp khai trương

Landmark 1
Landmark 2
Landmark 3
Landmark 5
Landmark 4
Landmark 6

CẬP NHẬP TIẾN ĐỘ CÁC TÒA PARK – DỰ ÁN VINHOMES CENTRAL PARK

 • Tòa Park 1: Đã cất nóc, đang hoàn thiện
 • Tòa Park 2: Đang lên sàn 12
 • Tòa Park 3: Đang lên sàn 7
 • Tòa Park 4: Đang lên sàn 7
 • Tòa Park 5: Đã cất nóc, đang hoàn thiện
 • Tòa Park 6: Đang lên sàn 49
 • Tòa Park 7: Đang lên sàn 12.

Park 1
Park 5
Park 6
Park 2
Park 3
Park 4
Park 7

CẬP NHẬP TIẾN ĐỘ CÁC TÒA PARK – DỰ ÁN VINHOMES CENTRAL PARK

 • Tòa Park 1: Đã cất nóc, đang hoàn thiện
 • Tòa Park 2: Đang lên sàn 12
 • Tòa Park 3: Đang lên sàn 7
 • Tòa Park 4: Đang lên sàn 7
 • Tòa Park 5: Đã cất nóc, đang hoàn thiện
 • Tòa Park 6: Đang lên sàn 49
 • Tòa Park 7: Đang lên sàn 12.

Landmark Plus
Landmark 81.1
Vinhomes Central Park Villa
Vinschool
Vinmec