MINHNGO luôn đồng hành cùng quý khách hàng VINHOMES CENTRAL PARK. Xin cập nhập hình ảnh tiến độ mới nhất về dự án để quý khách hàng nắm bắt và an tâm về ngôi nhà của mình tại đây !

CẬP NHẬP TIẾN ĐỘ CÁC TÒA CENTRAL – DỰ ÁN VINHOMES CENTRAL PARK

 • Tòa Central 1: Đang hoàn thiện và bàn giao
 • Tòa Central 2: Đã cất nóc, đang hoàn thiện
 • Tòa Central 3: Đã cất nóc, đang hoàn thiện

Vinhomes Central Park C1
Vinhomes Central Park C2
Vinhomes Central Park C3

CẬP NHẬP TIẾN ĐỘ TÒA LANDMARK – DỰ ÁN VINHOMES CENTRAL PARK

 • Tòa Landmark 1: Đang lên sàn 45
 • Tòa Landmark 2: Đang lên sàn 43
 • Tòa Landmark 3: Đang lên sàn 37
 • Tòa Landmark 4: Đang lên sàn 14
 • Tòa Landmark 5: Đang lên sàn 14
 • Tòa Landmark 6: Đang làm sàn 8

Vinhomes Central Park LandMark 1
Vinhomes Central Park LandMark 2
Vinhomes Central Park LandMark 3
Vinhomes Central Park LandMark 5
Vinhomes Central Park LandMark 6
Vinhomes Central Park LandMark 4

CẬP NHẬP TIẾN ĐỘ CÁC TÒA PARK – DỰ ÁN VINHOMES CENTRAL PARK

 • Tòa Park 1: Đã cất nóc, đang hoàn thiện
 • Tòa Park 2: Đang lên sàn 17
 • Tòa Park 3: Đang lên sàn 12
 • Tòa Park 4: Đang lên sàn 12
 • Tòa Park 5: Đã cất nóc, đang hoàn thiện
 • Tòa Park 6: Đã cất nóc, đang hoàn thiện
 • Tòa Park 7: Đang lên sàn 17

Vinhomes Central Park Park 1
Vinhomes Central Park Park 5
Vinhomes Central Park Park 6
Vinhomes Central Park Park 2
Vinhomes Central Park Park 3
Vinhomes Central Park Park 4
Vinhomes Central Park Park 7

CẬP NHẬP TIẾN ĐỘ CÁC TÒA PARK – DỰ ÁN VINHOMES CENTRAL PARK

 • Tòa Landmark 81: Đang thi công sàn hầm B2 khối tháp
 • Tòa Landmark Plus: Đang lên sàn 5
 • The Villas: Đang hoàn thiện và trồng cây xanh, một số căn đã hoàn thiện
 • Bệnh viện Vinmec: Đã khai trương ngày 26/12/2015
 • Trường Vinschool: Đang hoàn thiện, sắp khai trương

Vinhomes Central Park LandMark 81
Vinhomes Central Park LandMark PLus
Vinhomes Central Park Villas
Vinhomes Central Park Vinmec
Vinhomes Central Park Vinschool