Ngày 25/6, Sở Xây dựng Tp.HCM đã có tờ trình dự thảo thay thế Quyết định 21/2013 về cấp phép xây dựng gửi lên UBND thành phố. Theo đó, đề xuất bốn trường hợp được cấp phép xây dựng (CPXD) có thời hạn. 

Nhà trên đất nông nghiệp cũng được cấp phép 

Theo quy định tại Nghị định 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ, chỉ có một đối tượng được cấp phép tạm là nhà ở nằm trong khu vực quy hoạch điểm dân cư nông thôn hay đã có quy hoạch chi tiết 1/500. Bây giờ, Sở xây dựng đang đề xuất thêm nữa ba trường hợp được xét cấp GPXD có thời hạn.
 

Theo dự thảo mới đề trình của sở XD Tp.HCM, sẽ có 4 trường hợp được xem xét cấp GPXD tạm
 cho phép cấp giấy phép xây dựng trên đất nông nghiệp

Thứ nhất, nhà ở hiện hữu trên đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư do dân tự xây dựng trước ngày 1/7/2006 và trước khi quy hoạch 1/2000 được duyệt nhưng không phù hợp quy hoạch đất ở, không có khiếu nại tranh chấp. Thứ hai, nhà ở nằm trong phạm vi mở rộng các tuyến đường, hẻm. Thứ ba, đất có giấy tờ hợp pháp trong phạm vi quy hoạch lộ giới đường quốc lộ, xa lộ, cao tốc và các nút giao thông thì phần nhà đất còn lại trong phạm vi quy hoạch lộ giới nhưng nằm ngoài giới hạn hành lang an toàn đường bộ xác định tại dự án. Điều kiện chung kèm theo với các trường hợp trên là phải chưa có quyết định thu hồi đất.
 
Theo dự thảo, quy mô công trình được GPXD có thời hạn là tối đa ba tầng, không kể tầng lửng và mái che cầu thang. Thời hạn sử dụng công trình ghi trong giấy phép xây dựng là thời gian theo kế hoạch thực hiện quy hoạch nhưng tối đa không quá năm năm kể từ ngày 1/7/2013 (hoặc kể từ ngày quy hoạch được duyệt và công bố nếu quy hoạch được duyệt sau ngày 1/7/2013). Nếu sau năm năm Nhà nước mới thực hiện quy hoạch, công trình này được bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành. 

Bỏ bản vẽ kết cấu trong hồ sơ xin phép 

Quy định phải có bản vẽ kết cấu trong hồ sơ xin phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ của người dân được Sở Xây dựng tiếp tục kiến nghị TP bỏ. ( Trước đây theo Nghị định 15/2012, công trình trên ba tầng và trên 250 m2 phải nộp bản vẽ kết cấu trong hồ sơ xin phép xây dựng, dù là nhà ở riêng lẻ của người dân )
 
Tuy nhiên Phó Chủ tịch UBND TP cho rằng bỏ bớt thủ tục thừa là cần thiết nhưng phải tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án để tránh trường hợp sụt lún, sập…trong quá trình thi công. Thắt chặt và giám sát công trình trong giai đoạn sau và iết kiểm tra điều kiện về bản vẽ kết cấu khi người dân xây dựng để đảm bảo quản lý chất lượng công trình. 

Chưa có quyết định thu hồi đất thì được tách thửa 

Đây là nội dung được nhiều quận, huyện thống nhất khi góp ý cho sửa Quyết định 19/2009 về diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đất.
 
Căn cứ là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm để tách thửa đất nông nghiệp xen trong khu dân cư thuộc bị quy hoạch sẽ chuyển sang đất phi nông nghiệp và thuộc khu vực phải thu hồi đất để đầu tư. Nếu trong thời gian ba năm mà quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không thực hiện được thì các địa phương phải xem xét từng trường hợp cụ thể để giải quyết tách thửa.
 
The đại diện của nhiều quận, huyện (như quận 1, 12, Bình Chánh, Hóc Môn) cho rằng không nên căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thay vào đó, chỉ khi nào có quyết định thu hồi đất thì mới không được phép tách thửa để không hạn chế đi quyền lợi của người dân.
 
(Theo PLTP)