Sẽ được vay tối đa 1,05 tỷ đồng khi mua nhà ở thương mại với thời gian vay là 15 năm, được áp dụng cho các đối tượng cán bộ viên chức, công chức có thu nhập thấp. Là những điểm mới trong dự thảo lần 2 trong thông tư về hỗ trợ vay vốn mua nhà

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã lấy ý kiến dự thảo lần 2 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN về việc cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 của Chính phủ ban hành trước đó.
 
Theo đó, NHNN đã bổ sung đối tượng thu nhập thấp được vay mua nhà ở thương mại vào bản dự thảo lần thứ 2 này. Cụ thể, cán bộ viên chức, công chức, lực lượng vũ trang, người lao động, công nhân có thu nhập thấp và khó khăn về nhà ở, khi mua nhà thương mại tại các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có tổng giá trị hợp đồng mua bán (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỷ đồng thì được vay mua nhà.
Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã lấy ý kiến dự thảo lần 2 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN về việc cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 của Chính phủ ban hành trước đó. 
Bên cạnh đó, cán bộ viên chức, công chức…nếu có đất ở phù hợp với quy hoạch cũng được vay để cải tạo sửa chữa hoặc xây nhà ở. Cá nhân, hộ gia đình có phương án xây mới hoặc đầu tư cải tại nhà ở xã hội cho các đối tượng là người lao động, công nhân tại các khu công nghiệp thuê, mua… cũng là đối tượng được vay. Khách hàng cải tạo sửa chữa hoặc xây mới lại nhà được vay không vượt quá 700 triệu đồng.
 
Các khách hàng cá nhân muốn vay phải có hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở thương mại, nhà ở xã hội với chủ đầu tư ngoài các điều kiện cho vay theo quy định hiện hành. Ngân hàng có thể phát hành cam kết sẽ cho vay sau khi khách hàng hoàn thành ký kết hợp đồng với chủ đầu tư trong trường hợp khách hàng chưa có các hợp đồng nhưng đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn khác.
 
Ngoài ra, khách hàng có thể vay vốn trong trường hợp trả khoản tiền chưa thanh toán thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 đối với các hợp đồng đã ký với chủ đầu tư kể từ ngày 7/1/2013. Trong trường hợp khách hàng trả các khoản tiền chưa thanh toán với chủ đầu tư phát sinh kể từ ngày 21 /8/2014 để mua nhà ở thương mại có tổng giá trị hợp đồng mua bán (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỷ đồng cũng được vay vốn.
 
Bên cạnh 5 ngân hàng thương mại CP quốc doanh lớn vẫn tham gia chương trình (gồm Vietcombank, BIDV, Agribank, MHB và VietinBank) các ngân hàng thương mại CP khác do NHNN chỉ định cũng tham gia vào chương trình cho vay hỗ trợ mua nhà lãi suất thấp của Chính phủ.
 
Thời hạn vay trong bản dự thảo mới cũng được nâng tối đa lên 15 năm, tính từ thời điểm khách hàng được giải ngân lần đầu tiên, tuy nhiên, không vượt quá thời điểm 01/06/2031.
 
Những khách hàng là hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội, thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay tối đa 5 năm, tính từ thời điểm khách hàng được giải ngân lần đầu tiên, tuy nhiên, không vượt quá thời điểm 1/6/2021.
 
Ngân hàng phải hoàn trả toàn bộ nợ gốc và lãi vay tái cấp vốn cho NHNN chậm nhất đến ngày 1/6/2031.
 
(Theo Báo xây dựng)