Việc tăng giá lên gấp đôi cùng với thông điệp “ mua 50% được 100% “ và cảm giác sau 10 năm với lợi tức 800 trđ/năm thì làm cho nhà đầu tư không còn lo toan nhiều đến thu nhập hàng năm , nhất là tuổi già .

 
Đề bài : Một sản phẩm bất động sản A đang bán giá 10 tỷ đồng, nhà đầu tư khi mua sẻ có lợi tức khai thác cho thuê hàng năm là 8% trong vòng 10 năm được đảm bảo từ chủ đầu tư . Nhà đầu tư có 2 lựa chọn :
LC 1 : Nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra 50% vốn tự có và vay ngân hàng 50% còn lại, hoặc chủ đầu tư đứng ra vay 50% còn lại . Nhà đầu tư cam kết phải giao cho chủ đầu tư khai thác trong vòng 10 năm thì với lợi tức 8% /hàng năm đảm bảo trả nợ vay ngân hàng . Nghĩa là nhà đầu tư bỏ ra 50% giá trị bất động sản tương đương 5 tỷ ban đầu và nhận được bất động sản sau 10 năm .
 
LC 2 : Nhà đầu tư thanh toán 10 tỷ đồng và được hưởng lợi tức 8%/năm .
 
( Thực tế bất động sản A có thị giá 5 tỷ đồng là hợp lý ) .
 
Lý giải :
 
Việc bán một sản phẩm bất động sản A ở đây là bán giá trị bất động sản trong tương lai do vậy nếu không có sự so sánh bất động sản khác thì rất khó định giá .
 
Việc tăng giá lên gấp đôi cùng với thông điệp “ mua 50% được 100% “ và cảm giác sau 10 năm với lợi tức 800 trđ/năm thì làm cho nhà đầu tư không còn lo toan nhiều đến thu nhập hàng năm , nhất là tuổi già .
 
Câu hỏi đặt ra là liệu bất động sản mua giá 10 tỷ đồng có phải giá trị của nó không ?
 
Trong lĩnh vực bất động sản, thì với mức tăng giá từ 5-10%/năm thì sau 10 năm giá từ 5 tỷ đồng thành 10 tỷ đồng là bình thường . Nghĩa là nhà đầu tư đã mua trước giá trị bất động sản A sau 10 năm .

Vậy chủ đầu tư có lợi nhuận nhiều hay không ? 

Thực ra, chủ đầu tư chỉ mong bán với giá 5 tỷ đồng là đã đảm bảo mức lợi nhuận mong muốn ( 20-30% trên giá bán ), theo Bảng trả nợ và vốn vay hàng tháng ta nhận thấy Chủ đầu tư đang sử dụng 50% là 5 tỷ đồng theo hình thức huy động vốn với suất 10,2%/năm một cách dễ dàng . Nên vậy thay vì vay ngân hàng phải có tài sản thế chấp và mục đích sử dụng vốn với lãi suất 10.2% là quá hấp dẫn . Nếu chủ đầu tư bán 100 căn thì đã có tiền mặt 500 tỷ đồng sử dụng trong 10 năm với lãi suất 10.2% .
Số tiền vay 5.000.000.000 đ
       
Lãi suất vay 10.2%/năm .
 
       
Tháng
Số dư đầu kỳ
Vốn
Lãi
Vốn + Lãi
Số dư cuối kỳ
1
      5,000,000,000
      24,112,288
      42,554,379
      66,666,667
      4,975,887,712
2
      4,975,887,712
      24,317,505
      42,349,162
      66,666,667
      4,951,570,208
3
      4,951,570,208
      24,524,468
      42,142,199
      66,666,667
      4,927,045,740
4
      4,927,045,740
      24,733,193
      41,933,474
      66,666,667
      4,902,312,547
5
      4,902,312,547
      24,943,694
      41,722,973
      66,666,667
      4,877,368,853
6
      4,877,368,853
      25,155,986
      41,510,681
      66,666,667
      4,852,212,867
           
116
         324,988,641
      63,900,729
        2,765,938
      66,666,667
         261,087,912
117
         261,087,912
      64,444,580
        2,222,087
      66,666,667
         196,643,331
118
         196,643,331
      64,993,060
        1,673,607
      66,666,667
         131,650,271
119
         131,650,271
      65,546,208
        1,120,459
      66,666,667
           66,104,064
120
           66,104,064
      66,104,064
           562,603
      66,666,667
                         0
Số tiền phải trả hàng năm : 66.666.667 đ x 12 tháng= 800.000.000 đ ( 8% so với 10 tỷ đồng )