Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ Tám, sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, 8 nội dung đặc biệt quan trọng được sửa đổi tại Luật này gồm: 
Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ Tám, sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015
1. Điều kiện của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản: Phải có vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng (theo quy định cũ là 6 tỷ đồng); Phải có đủ năng lực về tài chính để thực hiện dự án.
 
2. Việc đầu tư xây dựng các dự án bất động sản để kinh doanh phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và phải theo kế hoạch thực hiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành, công khai và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn.
 
3. Chủ đầu tư dự án bất động sản được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án cho chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư, kinh doanh.
 
4. Chủ đầu tư dự án bất động sản có quyền bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai.
 
5. Mở rộng phạm vi kinh doanh bất động sản cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức:
  • Đối với dự án được nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;
  • Đối với đất được nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê, đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;
  • Được phép thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại
  • Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.
  • Nếu nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư thì được phép xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua (trước đây chỉ cho chuyển nhượng toàn bộ dự án);
6. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua, thuê, thuê mua nhà, công trình xây dựng của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, cụ thể là: Được thuê các loại bất động sản để sử dụng; Được mua, thuê, thuê mua nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng để sử dụng làm văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo đúng công năng của nhà, công trình xây dựng đó.
 
7. Bỏ quy định bắt buộc tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản.
 
8. Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm: Môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản. Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có thời hạn sử dụng là 5 năm. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.